dawniej i dziś - - - Ciekawostki z Mazur - - - Lokalne Ogłoszenia - - - - - - - - - Opowiadania o ludziach, miejscach i codziennym życiu
Search:     Advanced search
Showing: 11-11 of 11    ««
Articles
 
document Z dziejów Warmii i Mazur - rys historyczny
         Przed tysiącem lat ziemie te zamieszkiwały pogańskie plemiona pruskie. Próby chrystianizacji Prusów, podejmowane przez polskich władców drogą pokojową i zbrojną, nie tylko że nie przynosiły rezultatu, ale zaogniły wzajemne stosunki....
rating

Showing: 11-11 of 11    ««