dawniej i dziś - - - Ciekawostki z Mazur - - - Lokalne Ogłoszenia - - - - - - - - - Opowiadania o ludziach, miejscach i codziennym życiu
Search:     Advanced search

KRAINY GEOGRAFICZNE MAZUR

Niemal caly obszar Mazur stanowi makroregion o nazwie Pojezierze Mazurskie. Ten charakterystyczny, zróżnicowany teren został wyrzeźbiony przez lodowiec I wypływające z niego wody. Cały obszar jest pokryty dużą ilością jezior o różnych kształtach I wielkości. Do tego dochodzą piękne lasy i łąki. Jak pisał Wojciech Kętrzyński , Mazurzy dzielili swoją krainę na trzy części: kamieniste, piaszczyste i garbate.  Według profesora Jerzego Kondrackiego Mazury dzielą się na: Zachodnie, Środkowe I Wschodnie.

 

Mazury Zachodnie obejmują Wzgórza Dylewskie ( fragment Garbu Lubawskiego ) oraz południową część Pojezierza Olsztyńskiego ( okolice Miłomłyna, Ostródy, Olsztynka, Nidzicy i Pasymia). W części południowej występują liczne wzniesienia, które przechodzą w tereny Wzgórz Dylewskich z najwyższym punktem – Górą Dylewską ( 312 m n.p.m. ). Obszar ten jest mało zalesiony, a pola uprawne pokrywa ogromna ilość głazów narzutowych. W części północnej od Miłomłyna po Szczytno rozciągają się wielkie połacie leśne. Liczne są tu również jeziora I rzeki. Tutaj biorą początek największe rzeki Warmi I Mazur: Łyna, Pasłęka, Drwęca I Omulew. 

 

Mazury Środkowe  obejmują Równinę Mazurską, Pojezierze Mrągowskie I Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Równina Mazurska rozciąga się w południowej części Pojezierza na powierzchni ok. 3000 km2.

Piaszczystą równinę pokrywają rozległe lasy. Przecinają ją szerokie I bagniste doliny z małymi, wolno płynącymi strugami.  Większe rzeki to: Orzyc, Omulew, Rozoga I Pisa. Rzadko leżące wioski są duże, ale pól jest mało, a ziemia niskiej klasy. Oprócz lasów znaczną powierzchnię zajmują bagniste łąki. Na tym obszarze znajduje się Puszcza Piska- największa kraina leśna Mazur licząca w przybliżeniu 1000 km2.

 

Pojezierze Mrągowskie  rozciąga się w okolicach Mrągowa na przestrzeni ponad 1830 km2. W pagórkowaty krajobraz wcinają się długie doliny rynnowe, ciągnące się w kierunku południkowym; wypełnione wodą tworzą malownicze jeziora. 

 

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich obejmuje około 1730 km2, z czego na zbiorniki wodne przypada ponad 486 km2. Jest to najpiękniejsza część Mazur. Występują tutaj trzy największe jeziora – Śniardwy, Mamry I Niegocin, połączone ze sobą kanałami. Na tym obszarze znajdują sie miasta mazurskie: Mikołajki, Orzysz, Ryn, Giżycko I Węgorzewo.

 

Mazury Wschodnie dzielą się na następujące krainy geograficzne: Pojezierze Ełckie, Krainę Węgorapy I Wzgórza Szeskie.

 

Pojezierze Ełckie zajmuje powierzchnie ok. 2630 km2, silnie pagórkowatą, z dużą ilościa jezior rozmieszczonych w środkowej części regionu. Główne miasta to: Ełk, Olecko oraz Biała Piska.

 

Kraina Węgorapy obejmuje w granicach Polski obszar 690 km2, Charakteryzuje się prawie zupełnym brakiem jezior, posiada natomiast dobrze wykształconą sieć rzeczną. Główne rzeki regionu to Węgorapa I Gołdapa.

 

Wzgórza Szeskie obejmują wzniesienie z punktem kulminacyjnym Szeskiej Góry ( 309 m n.p.m. ) . Są to pagórkowate tereny z małą ilością lasów I jezior. Za wzgórzami Szeskimi, już na terenie Puszczy Rominckiej, leży wysunięte najdalej na północ miasto mazurskie Gołdap.

This article was:  
Prev   Next
Mazurski Park Krajobrazowy     Czy na terenie dzisiejszych Mazur zawsze mieszkali ludzie