dawniej i dziś - - - Ciekawostki z Mazur - - - Lokalne Ogłoszenia - - - - - - - - - Opowiadania o ludziach, miejscach i codziennym życiu
Search:     Advanced search

Historia miasta

Gmina Olsztynek leży w przepięknym zakątku Pojezierza Olsztyńskiego, gdzie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, wiodące w kierunku Warszawy i Gdańska, a także obejmuje trasę Olsztyn-Bezledy (przejście graniczne). Miasto powstało ponad 650 lat temu, na ziemi Prusów podbitej przez rycerzy zakonu krzyżackiego. Pierwotnie na tym terenie wzniesiono zamek, wokół którego zaczęli gromadzić się rzemieślnicy i kupcy, tworząc osadę. W 1359 roku komtur ostródzki, Günther von Hohenstein nadał jej przywilej lokacyjny i prawa miejskie.

Dynamiczny rozwoj miasta przerwały na początku XV wieku wojny poslko-krzyżackie. Po nich nastąpił okres pokoju, dzięki czemu Olsztynek się odbudował i rozwinął. Niestety nadeszły kolejne klęski - wojny szwedzkie, najazdy Tatarów, epidemia dżumy, wreszcie wojny napoleońskie. Te tragiczne wydarzenia dokonały ogromnych zniszczeń, przyczyniły się do wyludnienia i ostatecznie do upadku miasta. Dopiero od połowy XIX wieku datuje się szybki rozwój Olsztynka związany z budową dróg i lini kolejowych

Podczas I wojny światowej, w 1914 roku w okolicach Olsztynka rozegrała się słynna bitwa pod Tannenbergiem, w której wojska niemieckie pod wodzą generała Paula von Hindenburga rozbiły rosyjską armię "Narew" generała Samsonowa. Niemcy, nawiązując do przegranej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku, tę nazwali drugą bitwą pod Tannenbergiem.

Na pamiątkę swego zwycięstwa wznieśli monumentalną budowlę z ośmioma, ponad dwudziestometrowymi wieżami. 

W jednej z nich zbudowali kryptę z sarfogami wodza, feldmarszałka Paula von Hindenburga i jego małżonki. 

  

Po II wojnie światowej mauzoleum zostało zniszczone.

W latach 1939 - 1945 w jego pobliżu znajdował się jeden z największych obozow niemieckich w Prusach Wschodnich - Stelag I B Hohenstein, w którym przebywali żołnieże polsy, francuscy, włoscy i belgijscy. Zmarłych w obozie jeńców w licznie ponad 55 000 pochowano na cmentarzu w Sudwie niedaleko Olsztynka.

Po II wojnie światowej miasto znalazło się w granicach państwa polskiego. Ludność niemiecka została przesiedlona do Niemiec, a na jej miejsce przybywali polscy osadnicy, stopniowo podnosząc z ruin Olsztynek i okoliczne wsie. 

Starówka miasta zachowała do naszych czasów swój średniowieczny układ z XV wieku. Pozostałości murów obronnych, zamek krzyżacki, w którym obecnie znalazł siedzibę Zespół Szkół Zawodowych, dawny Kościół ewangelicki, mieszczący aktualnie salon wystawowy, to obiekty gotyckiej architektury. Wśród wielu zabytków uwagę zasługuje dom, gdzie urodził się znany obrońca języka i kultury polskiej, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz.

W śródmieściu zachowało się sporo kamieniczek, ....cdn

This article was:  
Also listed in
folder OLSZTYNEK

Prev   Next
Zamek krzyżacki     Tannenberg Denkmal - warto przeczytać