dawniej i dziś - - - Ciekawostki z Mazur - - - Lokalne Ogłoszenia - - - - - - - - - Opowiadania o ludziach, miejscach i codziennym życiu
Search:     Advanced search

Mazurski Park Krajobrazowy

Utworzony w 1977 r. w celu ochrony młodego krajobrazu polodowcowego o wybitnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Obejmuje powierzchnię 49.616 ha, z czego powyżej 15.000 ha zajmują wody.

Park otacza otulina o obszarze 19.603 ha. Ochroną objęto południową część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Granice Mazurskiego Parku Krajobrazowego biegną od jez. Mokrego na zachodzie do wschodnich brzegów jez. Śniardwy i od Rucianego Nidy na południu po Mikołajki.

Krajobraz tego terenu ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia zwanego bałtyckim. Jego charakterystyczną cechą jest występowanie dużej liczby jezior pośród polodowcowych form terenu (morena denna, czołowa i sandr).

W granicach parku położone jest największe jezioro Polski - Śniardwy (109,7 km2), oraz rozległy fragment Puszczy Piskiej, rozciągający siędo wschodnich brzegów jez. Mokrego, przecięty rzeką Krutynią.

Powierzchnia Mazurskiego Parku Krajobrazowego wynosi 53 655 ha, a jego strefy ochronnej 18 608 ha. Jest to jeden z największych parków krajobra­zowych w Polsce. Powiat mrągowski obejmuje 26 814 ha (gmina Piecki - 15 326 ha, gmina Mikołajki - 10 740 ha, gmina Mrągowo - 748 ha). W granicach powiatu Pisz znajduje się 25 486 ha (gmina Ruciane Nida - 14 706 ha, gmina Pisz - 9 270 ha, gmina Orzysz - l 510 ha). W powiecie szczycieńskim do Parku należy l 355 ha gruntów z terenu gminy Swietajno. Powierzchnia lasów na terenie Parku wynosi 29 tyś. ha, rzeki i jeziora zajmują 18 tyś. ha. Reszta to użytki rolne. W Mazurskim Parku Krajobrazowym znajduje się 29 jednostek osad­niczych, a liczba stałych mieszkańców Parku wynosi ok. 4,8 tyś. Niektóre wsie wyróżniają się oryginalną architekturą i malowniczym położeniem, jak np. Krutyń, Lipowo, Wojnowo, Bobrówko czy Zgon. Siedziba Parku mieści się w zabytkowym drewnianym budynku w centrum wsi Krutyń.

Występują tu wspaniałe drzewostany, w których dominuje sosna mazurska (lokalna odmiana sosny zwyczajnej), oraz wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych np.: chamedafne północna, lilia złotogłów, dziewięćsił bezłodygowy, listery, zawilce i inne. Puszczańskie drzewostany, duża powierzchnia wód i torfowisk stwarzają dogodne warunki bytowania licznym gatunkom fauny.

Gromadę ssaków reprezentują: jeleń, sarna,łoś, wilk, wydra, bóbr, ryś, dzik,
Gromadę ptaków: orzeł bielik, rybołów, orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny, cietrzew, liczne gatunki wodne i błotne.

This article was:  
Prev   Next
Zapomniany ośrodek kombinatu Kozłowo w Kownatkach     KRAINY GEOGRAFICZNE MAZUR