dawniej i dziś - - - Ciekawostki z Mazur - - - Lokalne Ogłoszenia - - - - - - - - - Opowiadania o ludziach, miejscach i codziennym życiu
Search:     Advanced search

Książka - Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein B.Kuźniewskiego

 Kilka słów o książce  o największym obozie jenieckim na Mazurach.

Książkę otwiera wstęp, mający swój podtytuł „Stalag IB Hohenstein”, w którym zaprezentowane zostały podstawowe informacje na temat obozu, w tym także sposoby upamiętniania w okresie powojennym jeńców więzionych w Stalagu IB. Także w tej części pracy autorzy zdecydowali się na zamieszczenie przeglądu publikacji dotyczących tej tematyki oraz opisali starania z ostatnich lat lokalnego środowiska miłośników historii, mające na celu przywrócenie pamięci o obozie w pobliżu Olsztynka.

W dalszej części książka została podzielona na cztery rozdziały,zaś tylko dwa pierwsze rozdziały, przygotowane osobno przez obu autorów, stanowią zasadniczy trzon narracji. Pierwszy z nich, przygotowany przez Adama Suchowieckiego, zatytułowany został „Stalag IB Hohenstein 1939–1945”. Materiał tu zaprezentowany stanowi zbiór wiedzy na temat historii obozu, od jego powstania po ewakuację. W poszczególnych podrozdziałach autor przedstawił zróżnicowaną sytuację przebywających tam jeńców, o traktowaniu ich zależnie od narodowości. Wiele miejsca poświęcił opisowi życia codziennego w stalagu, w tym m.in. kwestiom związanym z zakwaterowaniem, odzieżą obozową i z głodowym wyżywieniem. Dziennie więźniowie dostawali pół litra zupy z brukwi lub z kapusty. Była też gorzka kawa, jeden chleb na kilka osób i margaryna dzielona pomiędzy dwunastu więźniów. Opisane też zostały formy represji, jakie spotykały więźniów, a pisząc o sytuacji zdrowotnej w obozie, autor zwrócił uwagę na fakt wzajemnego wspierania się jeńców i obozowych medyków różnych narodowości, w obliczu zagrożenia życia chorobami, zwłaszcza tyfusem, którego epidemia w 1941 r. spowodowała śmierć szczególnie wielu osób. Wiedzę na temat życia obozowego dopełniają te fragmenty pracy, które poświęcone zostały specyficznemu życiu kulturalnemu i religijnemu, realizowanemu w odosobnieniu.

źródło:Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 827-830

KSIĄŻKA JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE DEDORA, UL.MRONGOWIUSZA 4 W OLSZTYNKU


 


This article was:  
Also listed in
folder KULTURA

Prev   Next
Książka Tannenberg 1914 - 2014 Bogumiła Kuźniewskiego     W cieniu Tannenbergu - odbudowa Olsztynka