dawniej i dziś - - - Ciekawostki z Mazur - - - Lokalne Ogłoszenia - - - - - - - - - Opowiadania o ludziach, miejscach i codziennym życiu
Search:     Advanced search

Nie będzie kurzej fermy w gminie Olsztynek

Article ID: 80
Last updated: 26 Jan, 2017
Revision: 6
Dodaj komentarz
Comments: 0

Na chwilę obecną mieszkańcy Gminy Olsztynek mogą być dumni ze swoich radnych, ponieważ nie ulegli naciskom ze strony inwestora i po zapoznaniu się z faktami i potrzebami mieszkańców nie zgodzili się na powstanie kurników w Platynach.

W internecie można znaleźć informację dotyczącą inwestora o tym, iż "najpierw zapewniał, że jest rolnikiem i będzie prowadził działalność rolniczą, potem ujawnił, że co prawda chce stawiać kurniki ale dodał przy tym , że zatrudni minimum 50 osób z Platyn. Radny z Platyn ( do dziś mocno wspierający inwestycję) przekonywał w tym czasie Burmistrza, że mieszkańcy Platyn marzą o kurnikach ( mimo że 140 osób na 160 podpisało sprzeciw ). Dopiero potem zaczął się szum, pojawił się raport inwestora ( 50 miejsc pracy zmalało do naciąganych 10) a stowarzyszenie rozpoczęło akcję informacyjna dla mieszkańców i radnych."

Wiadomo również że burmistrz odbył wraz z radnymi wycieczkę do dotkniętych "problemem kurników" Wiśniewa i Żuromina

 

źródło: Facebook/osoby zaangażowane w akcję informacyjną dot. powstania fermy

Przemysłowa hodowla zwierząt nie jest obojętna dla jakości i warunków życia ludzi mieszkających w bliskim sąsiedztwie ferm. Dzieje się tak głównie za sprawą uciążliwych odorów oraz zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych w wyniku przenawożenia gleb. Ponadto, duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi zagrożenie mikrobiologiczne. Wśród bakterii, jakie mogą przedostawać się do wód lub przemieszczać wraz z powietrzem są: gronkowce, pałeczki z grupy Coli, streptokoki fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy oraz różnorakie grzyby i organizmy pasożytnicze (np. tasiemce).

Przeprowadzona przez zespół badawczy Health Risk Management & Communication szybka ocena epidemiologiczna na terenie wsi Więckowice (gmina Dopiewo, województwo wielkopolskie), wykazała bezpośredni związek pomiędzy sąsiedztwem dużej fermy a częstotliwością występowania dolegliwości zdrowotnych (m.in. bólu głowy, kaszlu, piekących i łzawiących oczu) u ludzi mieszkających w jej pobliżu.

źródło: gajanet.pl

Jeśli nie jesteś za budową wielkiej kurzej fermy w gminie Olsztynek koniecznie podpisz petycję, do której link znajduje się poniżej. 

http://www.petycjeonline.com/mieszkacy_olsztynka_przeciwko_wielkoprzemysowym_fermom

This article was:  
Prev   Next
Konkurs Nestle na siłownię plenerową "Porusz swoją okolicę"...     Azyl dla koni - pomóż ratować konie!